2018. 11. 30. 16:58 | Események

A gyepterületek állapota javul az idegenhonos és spontán terjedő ezüstfák kivágásával

A védett és ritka növényfajokban (pl. agárkosbor (Orchis morio), poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora), érdes csüdfű (Astragalus asper), gazdag gyepterületeken a terjedő ezüstfa a gyep leromlását okozza, a természetesség csökken, a faegyedek és facsoportok akadályozzák a gyep kaszálását, legeltetését, ezáltal természetvédelmi és gazdasági kárt is okoznak.

A projekt keretén belül ezért célként tűztük ki a gyepterületek ezüstfa-mentesítését. Az ezüstfa állományok kivágásának előkészítése több éve zajló folyamat volt a Böddi-szék déli részén.  A tevékenység 2014 óta tervszerűen zajlik, elsősorban a faegyedek vegyszeres előkezelésével. A törzsinjektálásos módszer előnye, hogy kis mennyiségű, kizárólag a faegyed törzsébe juttatott vegyszerrel megakadályozható, hogy a faegyed a későbbi kivágást követően gyökérsarjak révén újra kifejlődjön, mivel a sarjak további romlást okoznának a gyepterületen.

 

A törzsinjektálásos módszer nyomát a fatörzs alsó részén lévő vegyszerrel feltöltött és a párolgást megakadályozandó, betapasztott furatok jelzik. 

Gyepen terjedő ezüstfa állomány

 

 

 A vegyszeres előkezelést követően a faegyedek elszáradnak.

 

 

A faegyedek kivágása 2018. október folyamán zajlott.

A tőelválasztás során egyes kitüntetett helyzetű facsoportok, illetve a sűrűbb ezüstfa állományok között tengődött néhány őshonos faegyed – idősebb egybibés galagonya és vadkörte, azaz vackor - hagyásként megmaradtak.

 

A nyílt gyepterületeken a sordély szívesen ül ki és énekel galagonya ágon

E néhány fásszárú egyed megerősödésüket követően elégséges kiülő-, pihenő- esetleg fészkelőhelyet nyújthat a gyepterületen az arra igényt tartó pusztai madarak számára.

 

Szöveg és fotók: Mile Orsolya

 

 

 

A fotók, hang- és videofelvételek, illusztrációk jogtulajdonosai a szerzők.
A képek felhasználásához a szerző, illetve a projekt vezetőjének hozzájárulása szükséges.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Bankovics András
projektvezető

Telefon: +36-30/555-11-71

E-mail cím: bankovicsa@knp.hu