2020. 10. 02. 13:27 | Általános

Botanikai érdekességek a nyári terepidőszakból

Idén több, a Böddi-széken eddig nem ismert védett növényfaj is előkerült. Elsősorban a szikes vízi élőhely hálózatból kiemelkedő sztyepprét jellegű élőhelyek védett természeti értékleltára gyarapodott megismerésükkel.

Homoki árvalányhaj

A Böddi székre jellemző változatos mikrodomborzati formakincs és élőhelyi változatosság egyik jellemző példájaként a szikes vízállásokat egymástól elválasztó egyik magaslaton eddig szinte érthetetlen módon kerülte el a szemünket mintegy kétezer egyedet számláló homoki árvalányhaj állomány. A homoki és a lösz sztyepprét élőhely-típusok közötti különbségtétel sokszor fejtörést okoz, amennyiben a közös fajkészlet mellett hiányoznak az igazi jellemző karakterfajok. A homoki árvalányhaj előfordulása a Böddi-szék e sztyepprét vonulatán a homoki jelleget feltétlenül erősíti. Ez azért is érdekes, mert a Duna-völgyi sík sztyepprétjei között a homoki sztyepprét igen ritka. A talaj alapkőzete (homoki, vagy lösz) el fogja dönteni a vitát, különösebb vizsgálat nélkül szemrevételezéssel ezen a kis élőhely-folton a szemcseméret alapján inkább a homoki jelleg a kifejezett.

 

Homoki árvalányhaj élőhely a vízállásból szigetszerűen kiemelkedő, fehér nyár facsoport környéki háton

Homoki árvalányhaj


Vitézvirág

Július elején a környező területeken szintén igen ritka orchidea-féle, a vitézvirág (Anacamptis pyramidalis) egyetlen töve került elő a Böddi-szék déli partvonulatának szintén sztyeppréti élőhelyéről. A vitézvirág a Turjánvidéken gyakorinak számító orchidea faj, de a turjánvidéktől eltávolodva, különösen szikespusztai környezetben ritkán kerül szem elé. Mindenképpen kiemeli az élőhelyeként szolgáló sztyepprét vonulat jelentőségét.

 

A vitézvirág virágzata

 

Az előkerült egyedről készült fotó


Bugás hagyma

Több, egymástól független élőhely folton került elő a Kiskunságban igen ritka bugás hagyma (Allium paniculatum). A Böddi-szék környékéről eddig nem volt ismert, inkább a felső-kiskunsági turjánvidék rétsztyepp jellegű élőhelyeire jellemző. Több ezres állománya a homoki árvalányhaj élőhelyet övező sztyepprét-vonulaton található, de a Böddi-szék déli oldalán is megtaláltuk, ahol egyetlen, szikes vízállás övezte, a szikes tómederből szigetszerűen kiemelkedő zárvány „sziget” sztyepprét magaslatán található, mintegy 100 töves állomány. A nem védett kígyóhagymával mindenhol elegyes az állománya, de attól jól megkülönböztethető, mivel a bugás hagymának nincsenek fiókhagymái, rögtön a kocsányos virág (halvány rózsaszín, hosszanti lila, vagy zöldes csíkkal) bújik elő a burokból.

 

A bugás hagyma virágzata

 

Szöveg és fotók: Mile Orsolya

 

 

A fotók, hang- és videofelvételek, illusztrációk jogtulajdonosai a szerzők.
A képek felhasználásához a szerző, illetve a projekt vezetőjének hozzájárulása szükséges.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Kiri Krisztina
projektvezető

Telefon: +36-30/149-3181

E-mail cím: kirik@knp.hu