Védett növényfajok

Érdes csüdfű (Astragalus asper Wulf)

Eurázsiai elterjedésű, homoki és sztyepp területekre jellemző, pillangósvirágú növényfaj. Magyarországon a homokpusztagyepeken, szikes pusztákból kiemelkedő löszalapú hátakon jellemzően megjelenő védett növényfaj. A Böddi széken helyenként gyakori, de sehol sem tömegesen megjelenő növény. A természetes, természetközeli, vagy jól regenerálódott növényzetet jelzi.

 

Növények: Védett növényfajok

Agárkosbor (Orchis morio L.)

Agárkosbor (Orchis morio L.)

Európában széleskörűen elterjedt kosborféle. Magyarországon hegy- és dombvidékek kaszálóin, de az alföldi homoki és lápterületeken is elterjedt, sz...

Érdes csüdfű (Astragalus asper Wulf)

Érdes csüdfű (Astragalus asper Wulf)

Eurázsiai elterjedésű, homoki és sztyepp területekre jellemző, pillangósvirágú növényfaj. Magyarországon a homokpusztagyepeken, szikes pusztákból k...

Hegyes bajuszpázsit (Crypsis aculeata L.)

Hegyes bajuszpázsit (Crypsis aculeata L.)

A Földközi-tenger medencéjétől egészen Belső-Ázsiáig ismertek elterjedési adatai. Közép-Európában északi elterjedési határa a cseh Morva-medence dé...

Heverő sóballa (Suaeda prostrata Pall.)

Heverő sóballa (Suaeda prostrata Pall.)

Több flóratartományra kiterjedő előfordulási területtel (Dél-Morva-vidék, Pannon-medence, Ukrajna, Oroszország (Közép-Volga vidék), ÉNY-Kazahsztán,...

Húsos sziksófű (Salicornia prostrata Pall.)

Húsos sziksófű (Salicornia prostrata Pall.)

Elterjedési területe a Kárpát-medencében Csehország (Dél-Morva-vidék), Ausztria (Fertő-tó, Seewinkel), Magyarország, Románia, Szerbia, Horvátország...

Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum Jur.)

Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum Jur.)

A pannon medencében endemikusan előforduló fészkesvirágzatú növényfaj elterjedési területének súlya Magyarországra esik, ahol nagy egyedszámú, több...

Magyar sóballa (Suaeda pannonica (Beck) Graebn.)

Magyar sóballa (Suaeda pannonica (Beck) Graebn.)

Pannon bennszülött halofiton növényfaj. Fő elterjedési területe Magyarországon található, ezen kívül előfordul még Ausztriában (Fertő-medence), Sze...

Magyar sóvirág (Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze subsp. hungaricum (Klokov) Soó)

Magyar sóvirág (Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze subsp. hungaricum (Klokov) Soó)

A magyar sóvirág az ürmös szikespuszták és szikfokok jellemző növénye. Az alfaj pannon endemikus elterjedésű, magyarországi súlyponttal. Magyarorsz...

Poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora L.)

Poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora L.)

Európában elterjedt, Magyarországon nedves és száraz élőhelytípusok (pl. sztyepprétek és szikesek, vagy mocsárrétek) átmeneti zónájában jelenik meg...

Pozsgás zsázsa (Lepidium cartilagineum (J.C. Mayer) Thell.)

Pozsgás zsázsa (Lepidium cartilagineum (J.C. Mayer) Thell.)

A pozsgás zsázsa kontinentális faj, elterjedési területének nyugati széle a Pannon-medence, Keletre egészen Belső-Ázsiáig megtalálható. Obligát hal...

Szárnyasmagvú budavirág (Spergularia maritima (All.) Chiov.)

Szárnyasmagvú budavirág (Spergularia maritima (All.) Chiov.)

A szárnyasmagvú budavirág Európa-szerte elterjedt növényfaj. Megjelenik Európa és Észak-Afrika tengerparti részein a sós mocsarak iszapos felszínén...

Sziki mézpázsit (Puccinellia limosa (Schur) Holmb.)

Sziki mézpázsit (Puccinellia limosa (Schur) Holmb.)

A sziki mézpázsit elsősorban Közép- és Kelet-Európa, valamint DK-Európa sós és szikes élőhelyein előforduló faj. Magyarországon a szikfok társuláso...

A fotók, hang- és videofelvételek, illusztrációk jogtulajdonosai a szerzők.
A képek felhasználásához a szerző, illetve a projekt vezetőjének hozzájárulása szükséges.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Kiri Krisztina
projektvezető

Telefon: +36-30/149-3181

E-mail cím: kirik@knp.hu