2017. 10. 06. 12:06 | Események

Uniós projektszemle a Böddi-széken

Október 4-én az Európai Bizottság LIFE+ elnevezésű természetvédelmi alapjának brüsszeli munkatársai látogatták meg a Böddi-széket. Az alap támogatásával a Kiskunsági Nemzeti Park legnagyobb tájrehabilitációs programja zajlik. A projekt előrehaladásáról a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságon, majd a Böddi-széken zajló eseményekről a helyszínen, terepbejárás keretén belül tájékoztattuk a projekt szakmai eseményeit áttekintő Bécsy Lászlót, illetve a pénzügyi és adminisztrációs feladatokat áttekintő Paivi Rauma-t. Kocsis-Kuppert Zsuzsanna, a projekt külső monitora jelentést készít elő a látogatáson tapasztaltakról.

A látogatók október 3-án, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságon áttekintették a természetvédelmi program eddigi előrehaladását, meghallgatták a projektpartner Dunatáj Közalapítvány beszámolóját, valamint a projekt botanikai és társadalomtudományi monitoring eredményeiről készített szakmai beszámolót. A beszámolót a Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztályának képviselői is meghallgatták.

Másnap, a terepi látogatás során megnézték a legeltetendő területeket, a megépített karámrendszert, és az eddig helyreállított, felújított gémeskutakat, amelyek a hagyományos külterjes legeltetéses állattartás újraélesztéséhez szükségesek.

 

A területre nemrég a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság állatállományából érkezett kisebb magyar szürke szarvasmarha gulya legelőterületét is megtekintették.

 

A projektpartner Dunatáj Közalapítvány a területen mutatta be juhok legeltetését lehetővé tevő fejlesztési elképzeléseit, az élőhely-fejlesztési tevékenységei között a Böddi-szék egyik öblözetét közvetlenül határoló erdőterület gyepterületté alakításának folyamatában történt előrehaladást is megtekinthettük. 

 

A megfelelő helyeken elvégzett eddigi kezelések, így kaszálás, szárzúzás hatására a növényvilágban mutatkozó kedvező változás már van ahol látványosan megfigyelhető. A zsiókás-nádas növényzet kaszálását követően az alsó gyepszintben tömegesen halványlila virágú sziki őszirózsa virít, mely a szikes rétek, szikfokok jellemző növényfaja: 

 

Megfigyelhettük a botanikai monitoring egyik legfontosabb indikátorfaját, a magyar sóballát, mely a leszáradó mederben helyenként tömegesen jelenik meg:

 

A löszgyepek ritka orchideája a füzértekercs, melynek jelenlegi, őszi virágzási ideje lévén épp nyíló egyedeit találtuk:

 

 

E látványos madárvonulási időszakban a Böddi-szék déli medrében több ezres bíbiccsapat pihent meg vonulása közben. Madártani ritkaságokra is felfigyelhettünk, a Böddi-szék északi medrében két példány Észak-Európából érkezett és itt pihenő vékonycsőrű víztaposó táplálkozott, a levegőben pedig egy parlagi sas körözött.

 

A 2013 őszén indított természetvédelmi program fő célkitűzése, hogy az ötvenes években csatornával kettévágott szikestó-meder újra egyeséges legyen. A természetes vízjárás helyreállításával és a mélyebb fekvésű, vízállásos gyepterületek  legeltetésbe vonásával jelentősen kiterjednének a madarak által is kedvelt, Európában szinte csak Magyarországon előforduló nyílt, szikes vízi élőhelyek.

Fotók: Grecs Anita, Hamar Sándor, Járdány Bence, Mile Orsolya, Sápi Tamás

Szöveg: Mile Orsolya, Márta Krisztina

A fotók, hang- és videofelvételek, illusztrációk jogtulajdonosai a szerzők.
A képek felhasználásához a szerző, illetve a projekt vezetőjének hozzájárulása szükséges.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Bankovics András
projektvezető

Telefon: +36-30/555-11-71

E-mail cím: bankovicsa@knp.hu