Várt eredmények

2345 hektár Natura 2000 területen a jelölő élőhelyet veszélyeztető tényezők megszüntetése és a fenntartható természetvédelmi kezelés biztosítása hozzájárul a biodiverzitás növekedéséhez.

Az V. csatorna áthelyezésével a pannon szikes tómedret átvágó 5,9 kilométeres csatorna szakasz és a hozzákapcsolódó vízelvezető rendszer (csatornák, árkok) megszüntetésre kerül.

Az egyik legveszélyeztetettebb 1530-as élőhely, az időszakosan kiszáradó (asztatikus) szikes tó nyílt vízi felülete a jelenlegi 180 hektárról mintegy 400 hektárra nő a természetes vízjárás helyreállításának, valamint a természetvédelmi szempontú, emelt szintű legeltetésnek eredményeképp. Az elmocsarasodott mederrészek mintegy 50%-án szikfok növényzet és nyílt vízfelület jelenik meg, mely a sziki fészkelő madárfajok egyedszámának 10%-os növekedését eredményezi. A nyílt vízfelület szignifikáns növekedésével együtt fokozódik a terület madárvonulás során betöltött jelentősége.
A nagy biomassza produkciójú, nem megfelelően kezelt élőhelyeken a felhalmozódott biomassza eltávolítását követően a legeltetésre alkalmas terület nagysága 330 hektárral nő, és a tervezett élőhely-fejlesztési tevékenységek végrehajtásával a veszélyeztetett 1530-as jelölő élőhely hosszú távú védelme biztosítható.

Az állattartás infrastrukturális alapjainak megteremtése (karámok, legeltetési egységek, gémeskutak) és az állatállomány megvásárlása (300 őshonos szarvasmarha, 300 juh és 50 szamár) 810 hektáron hozzájárul a legértékesebb 1530-as jelölő élőhely megőrzéséhez. A magasabb térszíneken fekvő szántóterületek visszagyepesítésre kerülnek, miközben sor kerül a területen jelenlevő nem őshonos és inváziós növények visszaszorítására. Ezáltal csökkenthető a fragmentáció és az intenzív szántóföldi gazdálkodással együtt járó zavarás és környezetszennyezés.

A projekt megvalósulásának és eredményeinek bemutatását szolgálja a széleskörű média megjelenés, a projekt termékek (szóróanyagok és oktatási célú kiadványok), valamint a kialakítandó tanösvény.

A fotók, hang- és videofelvételek, illusztrációk jogtulajdonosai a szerzők.
A képek felhasználásához a szerző, illetve a projekt vezetőjének hozzájárulása szükséges.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Kiri Krisztina
projektvezető

Telefon: +36-30/149-3181

E-mail cím: kirik@knp.hu