Védett állatok

Nyári lúd (Anser anser)

Fészkelőterülete Eurázsia mérsékelt övi zónáját öleli fel. Az egyetlen vadlúd faj, mely hazánk területein is költ. Hazai állománya a múlt század közepétől fokozatosan emelkedett, s ezzel párhuzamosan az 1970-es évektől számos új fészkelőhelyet foglalt el, főként az Alföldön. Kiterjedt avas nádasokban, nádfoltokkal tarkított mocsárréteken választja meg fészkelőhelyét, amit már tél végén sokszor februárban elfoglal. Márciusban már javában költ. Április elején már kislibákat vezető családok is láthatók. A Böddi-széken 2013/14 enyhe telén jelentős számban át is telelt. A vedlés utáni nyári gyülekezete a Böddi-szék térségében 2014 augusztusában 1800 példány körül alakult. Populációnövekedése miatt a korábban védett faj vadászhatóvá vált, tilalmi ideje január 1-szeptember 30-áig tart.

 

Állatok: Védett állatok

Bíbic (Vanellus vanellus)

Bíbic (Vanellus vanellus)

Rétjeink és legelőink jellemző és gyakori fészkelő madara, amelynek azonban fészkelőállománya, feltehetően az emlős ragadozók (róka, borz) túlsza...

Gólyatöcs (Himantopus himantopus)

Gólyatöcs (Himantopus himantopus)

Nagy elterjedésű kozmopolita madár. Magyarországon elsősorban a szikes tavak szegélyein, szigetein, időszakos sekély vízállásokon, mocsárréteken költ.

Gulipán (Recurvirostra avosetta)

Gulipán (Recurvirostra avosetta)

A Duna-Tisza közi szikes tavak egyik legjellemzőbb fészkelőmadara. Őszi vonulása délnyugati irányú, telelőhelyei Afrikában vannak.

Laposcsőrű víztaposó

Laposcsőrű víztaposó

A Jeges-tenger partvidékének és szigeteinek tundráin fészkelő madár. Hozzánk legközelebb a Taymir-félszigeten költ.

Nyári lúd (Anser anser)

Nyári lúd (Anser anser)

Fészkelőterülete Eurázsia mérsékelt övi zónáját öleli fel. Az egyetlen vadlúd faj, mely hazánk területein is költ.

A fotók, hang- és videofelvételek, illusztrációk jogtulajdonosai a szerzők.
A képek felhasználásához a szerző, illetve a projekt vezetőjének hozzájárulása szükséges.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Kiri Krisztina
projektvezető

Telefon: +36-30/149-3181

E-mail cím: kirik@knp.hu