Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban

A pannon szikesek az Európai Unióban unikális és kiemelt jelentőségű élőhelyeknek számítanak.

Európában ritka és különleges jelentőségű élőhely, ami része a Natura 2000 hálózatnak, és hazai jogszabályok által is védett terület. A szikes tavak a Kárpát-medencében egykoron különösen jellemző vizes élőhelyeknek számítottak, napjainkra azonban kiterjedésük jelentős mértékben csökkent, állapotuk romlott.

A Böddi-szék az időszakosan kiszáradó magyarországi szikes tavak között igen jelentős, a nyílt vízfelszínű időszakos szikes tavak 18%-át teszi ki. A LIFE Nature projekt (LIFE12 NAT/HU/001188) célja a Böddi-széken, a Kárpát-medence egyik legnagyobb jelentőségű időszakos szikes taván és vízgyűjtő területén az eredeti vízviszonyok és a természetes élőhelyek helyreállítása.

Uniós projektszemle a Böddi-széken

Uniós projektszemle a Böddi-széken

Október 4-én az Európai Bizottság LIFE+ elnevezésű természetvédelmi alapjának brüsszeli munkatársai látogatták meg a Böddi-széket. Az alap támogatásával a Kiskunsági Nemzeti Park legnagyobb tájrehabilitációs programja zajlik. A projekt előrehaladásáról a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságon, majd a Böddi-széken zajló eseményekről a helyszínen, terepbejárás keretén belül tájékoztattuk a megjelenteket.

bővebben ......

Patás karbantartók a Böddi-széken

Patás karbantartók a Böddi-széken

Magyar szürke szarvasmarhák érkeztek a napokban a Böddi-székre, ahol a szikes réti és szikfok növényzetre terjeszkedő nád és zsiókás mocsári növényzet visszaszorításában játszanak fontos szerepet. A mocsári területek legeltetése jelenleg egy kisebb létszámú magyar szürke gulyával indult meg, az állatok a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság meglévő állatállományából érkeztek a Böddi-székre. A vízállásos legelőterületek fokozatos előkészítését követően a legelő állatlétszám fokozatosan, több lépcsős beszerzéssel bővülni fog, ameddig a gyepterületek kedvezőbb állapotba kerülnek, és a tervek szerint vásárlandó magyar tarka szarvasmarháknak is megfelelő táplálékot biztosítanak.

bővebben ......

Őszirózsás rét a zsiókás helyén

Őszirózsás rét a zsiókás helyén

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a projektterületünkön, a Böddi-szék egyik lefűződött meder-öblözetében a zsiókás nádas növényzet kaszálásával megnyitotta az évek óta növekvő zárt mocsári növényzetet. A zsiókás-nádas szegélyében tömegével nyílik a sziki őszirózsa, mely a szikes rétek egyik jellemző, feltűnő faja, ősszel lila tengerével jelzi a madarak számára is kedvező, tocsogós sziki rétek jelenlétét. A tómeder öblözetében a kezelés hatására a szikes-tó partjára jellemző növényzet regenerációja megindulhat, az elmocsarasodott mederrészeken a zsiókások aljnövényzetében előforduló szikes réti fajok állományai megerősödhetnek.

bővebben ......

A fotók, hang- és videofelvételek, illusztrációk jogtulajdonosai a szerzők.
A képek felhasználásához a szerző, illetve a projekt vezetőjének hozzájárulása szükséges.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Bankovics András
projektvezető

Telefon: +36-30/555-11-71

E-mail cím: bankovicsa@knp.hu