Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban

A pannon szikesek az Európai Unióban unikális és kiemelt jelentőségű élőhelyeknek számítanak.

Európában ritka és különleges jelentőségű élőhely, ami része a Natura 2000 hálózatnak, és hazai jogszabályok által is védett terület. A szikes tavak a Kárpát-medencében egykoron különösen jellemző vizes élőhelyeknek számítottak, napjainkra azonban kiterjedésük jelentős mértékben csökkent, állapotuk romlott.

A Böddi-szék az időszakosan kiszáradó magyarországi szikes tavak között igen jelentős, a nyílt vízfelszínű időszakos szikes tavak 18%-át teszi ki. A LIFE Nature projekt (LIFE12 NAT/HU/001188) célja a Böddi-széken, a Kárpát-medence egyik legnagyobb jelentőségű időszakos szikes taván és vízgyűjtő területén az eredeti vízviszonyok és a természetes élőhelyek helyreállítása.

Előadás a Magyar Biológiai Társaság Vándorgyűlésén

Előadás a Magyar Biológiai Társaság Vándorgyűlésén

A Magyar Biológiai Társaság 2017. február 17-18-án a Fővárosi Állat- és Növénykert Barlang termében tartotta meg XXX. Vándorgyűlését, melyen a projekt szocioökonómiai akciójának részeredményei is bemutatásra kerültek.
A Tudománytörténet és tájökológia szekción belül megtartott előadás a legeltetés kérdéskörével kapcsolatos vizsgálatok eredményeit mutatta be a szikes tavi és szikes pusztai élőhelyek fenntartható tájhasználatának részvételi tervezése során.

bővebben ......

A Böddi-szék vize nem fagy be egyenletesen

A Böddi-szék vize nem fagy be egyenletesen

A szikes tavak vize nem kizárólag összefolyó olvadék-, vagy csapadékvíz, felszín alatti vízáramlási rendszerekből is táplálkoznak. Ezek látványos megnyilvánulásai a kiszáradt állapotukban megfigyelhető, sokáig nedvesen maradó kisebb-nagyobb vízlencsék a meder egyes részein. Olykor téli, fagyos időszakban is megfigyelhető, hogy a befagyott sekély vízen is kisebb-nagyobb olvadt vízlencsék, nyílt vízfelületek látszódnak, olykor váratlan megjelenésben.

bővebben ......

Elnádasodott rétek kezelése a Böddi-széken

Elnádasodott rétek kezelése a Böddi-széken

A projektterület mélyebb fekvésű gyepterületein a nád és a zsióka kiterjedése az elmúlt néhány évtizedben jelentősen megnövekedett a legeltetés felhagyását követően. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság több szikes élőhelyén is eredményesen alkalmazott kezelési módszer ilyen jellegű területeken a legeltetés. Az elmocsarasodott és elnádasodott gyepterületek azonban jelen állapotukban nem alkalmasak a legeltetés megkezdésére, azok mocsári növényzetét a legeltetést megelőzően meg kell nyitni, legeltethetővé kell tenni. Ezért a program első éveiben elvégezzük a mocsári növényzet szárzúzását, mint előkészítő élőhely-kezelést, melynek révén a területek szarvasmarha, valamint juh és szamár legeltetésére alkalmassá válnak. Idén a szárzúzással érintett terület nagysága a szintén csapadékos 2014. évben kezelt területhez hasonlóan mintegy 100 hektárnyi kiterjedésű volt. A LIFE+ projekt indulása óta a Dunatáj Közalapítvány végzi a projektterületen a szárzúzásos előkezelést.

bővebben ......

A fotók, hang- és videofelvételek, illusztrációk jogtulajdonosai a szerzők.
A képek felhasználásához a szerző, illetve a projekt vezetőjének hozzájárulása szükséges.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Bankovics András
projektvezető

Telefon: +36-30/555-11-71

E-mail cím: bankovicsa@knp.hu