Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban

A pannon szikesek az Európai Unióban unikális és kiemelt jelentőségű élőhelyeknek számítanak.

Európában ritka és különleges jelentőségű élőhely, ami része a Natura 2000 hálózatnak, és hazai jogszabályok által is védett terület. A szikes tavak a Kárpát-medencében egykoron különösen jellemző vizes élőhelyeknek számítottak, napjainkra azonban kiterjedésük jelentős mértékben csökkent, állapotuk romlott.

A Böddi-szék az időszakosan kiszáradó magyarországi szikes tavak között igen jelentős, a nyílt vízfelszínű időszakos szikes tavak 18%-át teszi ki. A LIFE Nature projekt (LIFE12 NAT/HU/001188) célja a Böddi-széken, a Kárpát-medence egyik legnagyobb jelentőségű időszakos szikes taván és vízgyűjtő területén az eredeti vízviszonyok és a természetes élőhelyek helyreállítása.

Átalakuló élőhelyek

Átalakuló élőhelyek

A magyar tarka szarvasmarhák legelőterületén a zárt mocsári növényzet átalakulása az élőhely típus szegélyében megindult, melyet a tél végi madárgyülekezetek élőhely választása is jelez. A nyílt vízfelületek a mélyebb részeken növekedtek, így a korábbi évekhez képest jelentősebb méretű, több ezres egyedszámú lúdcsapatokkal találkozhatunk, melyek naponta többször ingáznak a legelőterület és a Böddi-szék medre között. Nagyobb részük nyári lúd. Több, egymástól elkülönülő bíbiccsapat is szívesen választotta februárban pihenőterületnek a vízállások tocsogós szegélyét. A felnyíló élőhelyek biztonságos költőhelyet nyújtanak a bíbicek számára, mert a záródott növényzet miatt nagyobb számban húzódtak ki a mezőgazdasági területek belvízfoltjaira költeni, ahol viszont a fiókák lényegesen nagyobb veszélynek vannak kitéve a munkálatok miatt.
Egyre általánosabb és elterjedtebb madárfaj szikes vizes élőhelyeken a bütykös ásólúd, mely idén is szép számban figyelhető meg a Böddi-széken.

bővebben ......

Magyartarkák a Böddi-széken

Magyartarkák a Böddi-széken

150 egyedet számláló magyartarka üsző gulya érkezett a napokban a Böddi-székre, ahol a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság legelőterületeit vehették birtokba. A gulyát a Kiskunságra korábban igen jellemző fajta húshasznú változatának egyedei alkotják. Megérkezésüktől kezdve a Böddi-állás karámrendszerében éjszakáznak, és a környező, jellemzően szikes, illetve sztyepprét jellegű élőhelyeken legelnek.
A területek legeltetése hozzájárul a szikes élőhelyek természetességének javulásához, a legelőterületekre terjedt nád visszaszorulásához, változatos, a szikes tavakra jellemző élővilág megőrzéséhez.

bővebben ......

Érkeznek a gólyatöcsök

Érkeznek a gólyatöcsök

Idén először április legelején figyelhettük meg 2019. év madarát projektterületünkön. A néhány száz páras magyarországi állományából a Böddi-széken zajló megfigyelések alapján néhány tíz egyed jellemzően előfordul, olykor a 100-at is megközelíti egyedszámuk. A gólyatöcs a projekt egyik kiemelt figyelemmel kísért indikátorfaja, mely kimondottan az átalakulóban lévő élőhelyek használatba vételével jelzi a természetvédelmi erőfeszítések eredményességét.

bővebben ......

A fotók, hang- és videofelvételek, illusztrációk jogtulajdonosai a szerzők.
A képek felhasználásához a szerző, illetve a projekt vezetőjének hozzájárulása szükséges.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Bankovics András
projektvezető

Telefon: +36-30/555-11-71

E-mail cím: bankovicsa@knp.hu