Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban

A pannon szikesek az Európai Unióban unikális és kiemelt jelentőségű élőhelyeknek számítanak.

Európában ritka és különleges jelentőségű élőhely, ami része a Natura 2000 hálózatnak, és hazai jogszabályok által is védett terület. A szikes tavak a Kárpát-medencében egykoron különösen jellemző vizes élőhelyeknek számítottak, napjainkra azonban kiterjedésük jelentős mértékben csökkent, állapotuk romlott.

A Böddi-szék az időszakosan kiszáradó magyarországi szikes tavak között igen jelentős, a nyílt vízfelszínű időszakos szikes tavak 18%-át teszi ki. A LIFE Nature projekt (LIFE12 NAT/HU/001188) célja a Böddi-széken, a Kárpát-medence egyik legnagyobb jelentőségű időszakos szikes taván és vízgyűjtő területén az eredeti vízviszonyok és a természetes élőhelyek helyreállítása.

Magyartarkák a Böddi-széken

Magyartarkák a Böddi-széken

150 egyedet számláló magyartarka üsző gulya érkezett a napokban a Böddi-székre, ahol a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság legelőterületeit vehették birtokba. A gulyát a Kiskunságra korábban igen jellemző fajta húshasznú változatának egyedei alkotják. Megérkezésüktől kezdve a Böddi-állás karámrendszerében éjszakáznak, és a környező, jellemzően szikes, illetve sztyepprét jellegű élőhelyeken legelnek.
A területek legeltetése hozzájárul a szikes élőhelyek természetességének javulásához, a legelőterületekre terjedt nád visszaszorulásához, változatos, a szikes tavakra jellemző élővilág megőrzéséhez.

bővebben ......

Érkeznek a gólyatöcsök

Érkeznek a gólyatöcsök

Idén először április legelején figyelhettük meg 2019. év madarát projektterületünkön. A néhány száz páras magyarországi állományából a Böddi-széken zajló megfigyelések alapján néhány tíz egyed jellemzően előfordul, olykor a 100-at is megközelíti egyedszámuk. A gólyatöcs a projekt egyik kiemelt figyelemmel kísért indikátorfaja, mely kimondottan az átalakulóban lévő élőhelyek használatba vételével jelzi a természetvédelmi erőfeszítések eredményességét.

bővebben ......

A gyepterületek állapota javul az idegenhonos és spontán terjedő ezüstfák kivágásával

A gyepterületek állapota javul az idegenhonos és spontán terjedő ezüstfák kivágásával

A Böddi-szék környékén a magasabb fekvésű gyepterületek jelentős részén megfigyelhető volt a Magyarországon nem őshonos keskenylevelű ezüstfa spontán megjelenése, terjedése. A projekt keretén belül ezért célként tűztük ki a gyepterületek ezüstfa-mentesítését. Az ezüstfa állományok kivágásának előkészítése több éve zajló folyamat volt a Böddi-szék déli részén. A tevékenység 2014 óta tervszerűen zajlik, elsősorban a faegyedek vegyszeres előkezelésével. A faegyedek kivágása 2018. október folyamán zajlott.

bővebben ......

A fotók, hang- és videofelvételek, illusztrációk jogtulajdonosai a szerzők.
A képek felhasználásához a szerző, illetve a projekt vezetőjének hozzájárulása szükséges.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Bankovics András
projektvezető

Telefon: +36-30/555-11-71

E-mail cím: bankovicsa@knp.hu