Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban

A pannon szikesek az Európai Unióban unikális és kiemelt jelentőségű élőhelyeknek számítanak.

Európában ritka és különleges jelentőségű élőhely, ami része a Natura 2000 hálózatnak, és hazai jogszabályok által is védett terület. A szikes tavak a Kárpát-medencében egykoron különösen jellemző vizes élőhelyeknek számítottak, napjainkra azonban kiterjedésük jelentős mértékben csökkent, állapotuk romlott.

A Böddi-szék az időszakosan kiszáradó magyarországi szikes tavak között igen jelentős, a nyílt vízfelszínű időszakos szikes tavak 18%-át teszi ki. A LIFE Nature projekt (LIFE12 NAT/HU/001188) célja a Böddi-széken, a Kárpát-medence egyik legnagyobb jelentőségű időszakos szikes taván és vízgyűjtő területén az eredeti vízviszonyok és a természetes élőhelyek helyreállítása.

Botanikai érdekességek a nyári terepidőszakból

Botanikai érdekességek a nyári terepidőszakból

Idén több, a Böddi-széken eddig nem ismert védett növényfaj is előkerült. Elsősorban a szikes vízi élőhely hálózatból kiemelkedő sztyepprét jellegű élőhelyek védett természeti értékleltára gyarapodott megismerésükkel.

bővebben ......

A célirányos területkezelés a Böddi-szék túzok élőhelyeit is javítja

A célirányos területkezelés a Böddi-szék túzok élőhelyeit is javítja

Néhány napja a Böddi-szék északi oldalán olyan szikes gyepterületről jeleztek munkatársaink túzok megfigyelést, ahonnan eddig nem volt adatunk; ez idáig a második észlelés a tó északi oldaláról. E két eset kivételével a tó déli oldaláról, a korábbról ismert fészkelőhely közeléből származnak az adatok. A Böddi-szék déli része a szakemberek számára ismert túzok költőhely, a területen a 2000-es évek elején több alkalommal is került elő túzokfészek mezőgazdasági munkavégzés során. Ebből az időszakból fiókát vezető tyúkról is van adatunk a területről. A természetvédelmi őrszolgálat és a terepen dolgozó kollégák adatai azt bizonyítják, hogy a területen azóta is kis számú, de rendszeres fészkelő a túzok. A Böddi LIFE program a túzok élőhelyként is számon tartott vízgyűjtő terület helyreállítása részeként nagy gondot fordít a szántó és gyepterületek szegélyének pontosítására, az elszántások visszagyepesítésére. A gyepterületek megfelelő legeltetése a projekt egyik legfontosabb célkitűzése, e területhasznosítás pozitív hatással lesz az itt fészkelő túzokok számára is.

bővebben ......

Átalakuló élőhelyek

Átalakuló élőhelyek

A magyar tarka szarvasmarhák legelőterületén a zárt mocsári növényzet átalakulása az élőhely típus szegélyében megindult, melyet a tél végi madárgyülekezetek élőhely választása is jelez. A nyílt vízfelületek a mélyebb részeken növekedtek, így a korábbi évekhez képest jelentősebb méretű, több ezres egyedszámú lúdcsapatokkal találkozhatunk, melyek naponta többször ingáznak a legelőterület és a Böddi-szék medre között. Nagyobb részük nyári lúd. Több, egymástól elkülönülő bíbiccsapat is szívesen választotta februárban pihenőterületnek a vízállások tocsogós szegélyét. A felnyíló élőhelyek biztonságos költőhelyet nyújtanak a bíbicek számára, mert a záródott növényzet miatt nagyobb számban húzódtak ki a mezőgazdasági területek belvízfoltjaira költeni, ahol viszont a fiókák lényegesen nagyobb veszélynek vannak kitéve a munkálatok miatt.
Egyre általánosabb és elterjedtebb madárfaj szikes vizes élőhelyeken a bütykös ásólúd, mely idén is szép számban figyelhető meg a Böddi-széken.

bővebben ......

A fotók, hang- és videofelvételek, illusztrációk jogtulajdonosai a szerzők.
A képek felhasználásához a szerző, illetve a projekt vezetőjének hozzájárulása szükséges.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Bankovics András
projektvezető

Telefon: +36-30/555-11-71

E-mail cím: bankovicsa@knp.hu