Pályázati idővonal

A projekt története

A Böddi Life projekt 2013. szeptember 1-én indult. Az idővonal a projekt számos eseményét megjeleníti az azóta eltelt időszakban. Az egyes eseményekhez kapcsolt összefoglaló leírások és szemléltető képek áttekintést nyújtanak a projekt szerteágazó és komplex tevékenységéről.


Állattartó telephely és karámrendszer megvásárlása a projektterület keleti részén

Állattartó telephely és karámrendszer megvásárlása a projektterület keleti részén

2018. október 08.

A projektterület keleti részén, jól megközelíthető helyen lévő működőképes állattartó telephely és karámrendszer megvásárlása projekt forrásból fontos lépés a legeltetéses gazdálkodás alapjainak megtereméséhez. A telephely elsősorban juhok, szamarak tartására alkalmas, és a legelőterületek kitűnő megközelítését teszi lehetővé a projektterület keleti részéről.

bővebben ...
Az élőhelyek kezelését megalapozó földvásárlás

Az élőhelyek kezelését megalapozó földvásárlás

2018. augusztus 31.

A projektterületen zajló földvásárlás célja összefüggő természetvédelmi kezelési területegységek létrehozása, mely a legeltetéses gazdálkodás alapját jelenti. A földvásárlás további célja a csatorna új tervezett nyomvonala mentén az állami tulajdonviszony kialakítása. A projekt során eddig összesen 433,24 ha terület vásárlása történt meg, melyből a KNPI 324,98 ha, míg a Dunatáj Közalapítván 108,26 ha földterületet vásárolt meg.

bővebben ...
Az idegenhonos és inváziós ezüstfák kivágása a gyepterületek állapotának javításáért

Az idegenhonos és inváziós ezüstfák kivágása a gyepterületek állapotának javításáért

2018. augusztus 15.

A gyepterületeken terjedő, azok kezelését megnehezítő és a gyepek állapotát kedvezőtlen irányba befolyásoló idegenhonos, inváziós keskenylevelű ezüstfa állományok kivágásának előkészítése több éve zajló folyamat volt a Böddi-szék déli részén. A faegyedek vegyszeres kezelése megtörtént, így kivágást követően az újrasarjadás esélye jelentősen csökken. A tőelválasztás november folyamán zajlott, a faanyag aprítékolva került elszállításra.

bővebben ...
Raktárépület átadása a Böddi-álláson

Raktárépület átadása a Böddi-álláson

2018. június 22.

A Böddi-állás karámrendszerén belül az állattartáshoz kapcsolódó kiszolgáló tevékenységek központi helyszínéül szolgáló épület elkészült. Az épület tájbaillő, tervezése és kivitelezése során elsősorban a gyakorlati szempontokat, feladatokat vettük figyelembe.

bővebben ...
Dunatáj kútfelújítás

Dunatáj kútfelújítás

2018. március 20.

A Dunatáj Közalapítvány a projekttetrületen 6 db korábban is létező, különböző állapotú ásott kút felújítását végeztette el a projekt keretén belül. A kutak a legeltetéses állattartás feltételeinek megteremtéséhez járulnak hozzá.

bővebben ...
Csatorna vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációja elkészült, a terv engedélyezési szakasza előkészítés alatt

Csatorna vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációja elkészült, a terv engedélyezési szakasza előkészítés alatt

2018. március 19.

Az elvi vízjogi engedély, a jelenlegi és a tervezett nyomvonal mentén elvégzett talajmechanikai vizsgálat, a projektterület részletes geodéziai felmérése és részletes légifotó állományának elkészítése, valamint az ADUVIZIG vízgazdálkodási előírásai és a KNPI természetvédelmi kezelői előírásai alapján elkészült a csatorna nyomvonal vízjogi létesítési tervdokumentációja. Az engedélyezési eljárás előkészítése folyamatban van.

bővebben ...
Erdő átminősítése gyepterületté

Erdő átminősítése gyepterületté

2018. március 14.

A Dunatáj Közalapítvány szikes gyepekkel közvetlen szomszédságában lévő, projekt forrásból megvásárolt, gyér növekedési eréjű, kiritkult idegenhonos akácállományt termelt le, majd a területet gyep művelési ágú területté minősíttették át. A gallyak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság gépével aprítékolásra kerültek, majd Harta Önkormányzata segítségével kerültek elszállításra és az Önkormányzat használhatta fel intézményéhez tartozó épület fűtéséhez.

bővebben ...
A projekt keretén belül megvásárolt területek kezelése

A projekt keretén belül megvásárolt területek kezelése

2017. október 15.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a projektterületünkön, a Böddi-szék egyik lefűződött meder-öblözetében a zsiókás nádas növényzet kaszálásával megnyitotta az évek óta növekvő zárt mocsári növényzetet. A zsiókás-nádas szegélyében tömegével nyílik a sziki őszirózsa, mely a szikes rétek egyik jellemző, feltűnő faja, ősszel lila tengerével jelzi a madarak számára is kedvező, tocsogós sziki rétek jelenlétét. A tómeder öblözetében a kezelés hatására a szikes-tó partjára jellemző növényzet regenerációja megindulhat, az elmocsarasodott mederrészeken a zsiókások aljnövényzetében előforduló szikes réti fajok állományai megerősödhetnek.

bővebben ...
Legeltetési egység kialakítása és legeltetés

Legeltetési egység kialakítása és legeltetés

2017. október 03.

A Kiskunsági Nemzeti Park 2018. október elején kisebb magyar szürke szarvasmarha gulyával elindította a legeltetéses területkezelést a Böddi-széken. A projekt keretén belül a Böddi-álláson kialakított telephely teszt-üzeme is volt ez a két hónapos időszak, hiszen az állatok éjszakázása céljából kialakított karámrendszer és az itatást szolgáló felújított gémeskutak használata így indult meg.

bővebben ...
Szerződéskötés a csatorna nyomvonal vízügyi tervezésére

Szerződéskötés a csatorna nyomvonal vízügyi tervezésére

2017. október 02.

A csatorna új nyomvonala vízjogi létesítési és kiviteli tervének készítésére közbeszerzési eljárás keretén belül kiválasztott vállalkozás megkezdte a tervezői munkát.

bővebben ...
Dunatáj hodály felépítmény megvásárlása

Dunatáj hodály felépítmény megvásárlása

2017. szeptember 26.

A Dunatáj Közalapítvány megvásárolta a felújítandó hodály felépítményeket, melyek a juhlegeltetés kiszolgálását teszik lehetővé.

bővebben ...
Selyemkóró irtás

Selyemkóró irtás

2017. június 05.

Az idegenhonos, inváziósan terjedő selyemkóró már nem csak a bolygatott homokhátsági területeken, hanem a szikes tavakat övező lepelhomokkal borított löszhátakon is terjed és foglal el értékes gyepterületeket. Ezért a selymekóró elleni küzdelem a projekt egyik feladata.

bővebben ...
Lovak vásárlása

Lovak vásárlása

2017. február 21.

Őshonos furioso north-star lovakat vásároltunk, melyek hagyományos módon a gulyások munkáját fogják segíteni a Böddi-széki legeltetésben.

bővebben ...
Téli élőhelykezelés

Téli élőhelykezelés

2017. január 18.

A vízállásos területek szárzúzását a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a keményre fagyott jég hátán tudta elvégezni, mivel a csapadékos őszi időszakban a vízállásos területek egy részén a munkavégzés nem volt megvalósítható.

bővebben ...
Állattartó telephely adásvételi szerződés

Állattartó telephely adásvételi szerződés

2016. december 13.

A Böddi széken legeltetni tervezett szarvasmarhák téli telephelyéül szolgáló ingatlant hodályrendszerrel Izsák külterületen vásároltuk meg.

bővebben ...
Gémeskutakat újítottunk fel

Gémeskutakat újítottunk fel

2016. szeptember 15.

Négy gémeskút felújítása történt meg a Böddi-széken, melyek a gyepterületek szarvasmarhákkal történő legeltetésében játszanak kulcsszerepet.

bővebben ...
Karámrendszer épült a Böddi-álláson

Karámrendszer épült a Böddi-álláson

2016. június 15.

Karámrendszer épült a Böddi-álláson, mely a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Böddi-széki, jelentős részben Life forrásból vásárolt területeinek legeltetésre alapozott szarvasmarha tartásának bázisa lesz a közeljövőben.

bővebben ...
Kihelyezésre kerültek a Dunatáj Közalapítvány által tervezett információs táblák

Kihelyezésre kerültek a Dunatáj Közalapítvány által tervezett információs táblák

2016. április 30.

A projekt általános ismertetése három nagy méretű információs táblán került bemutatásra. A táblákon a szikes élőhelyek fontosságát hangsúlyozzuk, feltüntetésre került a projekt fő célkitűzése és a fő tevékenységek bemutatása.

bővebben ...
Szocioökonómiai kutatás: Gazdálkodói fórum Dunatetétlenen

Szocioökonómiai kutatás: Gazdálkodói fórum Dunatetétlenen

2016. április 14.

A Böddi széken legelő állattartással foglalkozó helyi gazdálkodók és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi kezelésben részt vevő munkatársai műhelybeszélgetésen vettek részt Dunatetétlen település önkormányzatának rendezvény termében. A kerekasztal megbeszélés célja volt, hogy a projekt területen gazdálkodók megosszák egymással tapasztalataikat a különböző állatfajokkal való legeltetés előnyeiről és hátrányairól. Összesen 22 fő részvételével folyt az eszmecsere a LIFE projekt szocio-ökonómiai akciójának felelőse, az AKUT Egyesület képviselőinek koordinálásával.

bővebben ...
Szocioökonómiai kutatás: Interjúk helyi gazdálkodókkal, térszégi szereplőkkel

Szocioökonómiai kutatás: Interjúk helyi gazdálkodókkal, térszégi szereplőkkel

2015. december 18.

A LIFE projekt keretében tervezett tevékenységek hatékony megvalósítása érdekében fontos szempont a helyi embereknek a gazdálkodásról, a természeti értékekről való véleményük, ismereteik megismerése a projekt fontos része. A projekt keretében zajló társadalomtudományi, szocio-ökonómiai kutatás részeként a helyi emberek tapasztalatait, véleményét gyűjtöttük össze a november-decemberi időszakban.

bővebben ...
Elkészült az Előzetes vizsgálati dokumentáció és Natura 2000 hatásbecslés

Elkészült az Előzetes vizsgálati dokumentáció és Natura 2000 hatásbecslés

2015. december 15.

A csatornaáthelyezés részletes tervezése előtt az áthelyezés várható környezeti hatásainak becslésére volt szükség. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a jelenlegi csatorna, illetve az új kialakítandó csatorna nyomvonalak különböző változatai milyen hatással vannak, illetve lennének a környezetre.

bővebben ...
3000 szórólap készült el a projekt bemutatására

3000 szórólap készült el a projekt bemutatására

2015. szeptember 30.

Megjelent a Life projektet bemutató leorellós szórólap, a Dunatáj Közalapítvány kiadásában.

bővebben ...
Elvi vízjogi engedély

Elvi vízjogi engedély

2015. augusztus 07.

Az elvi engedélyezési eljárás során több javasolt nyomvonalterv is megvizsgálásra került.

bővebben ...
Információs táblák kihelyezése

Információs táblák kihelyezése

2015. április 07.

Hat információs táblát helyeztünk ki a projektterületen, mindegyik frekventált, jól látszó helyszíneken található. Az információs táblák feladata, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a Böddi-széken, a Kárpát medence egyik legnagyobb jelentőségű szikes taván és vízgyűjtő területén Life projekt zajlik a természetes vízviszonyok helyreállítása érdekében.

bővebben ...
Foglalkoztató füzetek készültek iskolások számára a szikesekről

Foglalkoztató füzetek készültek iskolások számára a szikesekről

2015. március 16.

A szikes területek élővilágát bemutató foglalkoztató füzetek készültek kisiskolások, illetve felsős iskolások számára.

bővebben ...
Füzértekercs, halfarkas: őszi botanikai és madártani érdekességek a Böddi-széknél

Füzértekercs, halfarkas: őszi botanikai és madártani érdekességek a Böddi-széknél

2014. október 04.

Idén ősszel igazi botanikai ritkaságot fedeztek fel kutatók a Böddi-széknél. A löszhátak egyik ritka és őszi virágzási ideje miatt különleges orchideaféle, a füzértekercs állományai kerültek elő. A különleges őszi időjárásnak köszönhetően ritka madárvendég is érkezett a Böddi-székre: a halfarkasok tengeri madarak, vádorútjuk során csak ritkán vetődnek el a szárazföld belsejébe.

bővebben ...
Böddi.hu web üzemel

Böddi.hu web üzemel

2014. október 01.

bővebben ...
Szárzúzásos élőhelykezelés Life-os traktorral

Szárzúzásos élőhelykezelés Life-os traktorral

2014. augusztus 28.

Az ősz elején aktuális feladatok közül a Böddi-Life projekt területen a zsiókás-nádas területek szárzúzása, kaszálása kiemelten fontos tevékenység. A projekt partner Dunatáj Közalapítvány a LIFE forrásból vásárolt traktorral és szárzúzóval hatékonyan tudta végezni e tevékenységet.

bővebben ...
A keskenylevelű ezüstfa elterjedésének felmérése

A keskenylevelű ezüstfa elterjedésének felmérése

2014. június 15.

Böddi-szék környékén a magasabb fekvésű gyepterületek jelentős részén megfigyelhető a projektterületen belül a Kis-Ázsiából származó, Magyarországon nem őshonos keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) spontán megjelenése, terjedése. Megkezdtük pontos elterjedésének feltérképezését hatékony visszaszorításának érdekében.

bővebben ...
Nyitó sajtótájékoztató

Nyitó sajtótájékoztató

2014. május 29.

A projekt nyitó tájékoztatón terepen ismertettük meg az érdeklődőknek a Böddi-széket, a projekt célkitűzéseit, a feladatokat és a várható eredményeket.

bővebben ...
Projekt nyitó találkozó

Projekt nyitó találkozó

2013. november 25.

A projekt indító megbeszélésen a pályázat alapfeltételeit és pénzügyi keretrendszerét bemutató előadások megtekintését követően a partnerségi megállapodással kapcsolatos kérdések, felvetések tisztázására került sor.

bővebben ...
A Dunatáj Közalapítvány földvásárlása

A Dunatáj Közalapítvány földvásárlása

2013. október 01.

A projekt keretén belül földvásárlás zajlik. Mivel a Dunatáj Közalapítványnak törvény szabta időkeret állt rendelkezésére, az egész adminisztratív projektcsapat a Közalaptvány földvásárlási akciójának sikeres befejezéséért dolgozott ebben az időszakban. A sokrétű, összetett feladat komoly háttéradminisztrációja a sikeres kivitelezés kulcsa volt.

bővebben ...

A fotók, hang- és videofelvételek, illusztrációk jogtulajdonosai a szerzők.
A képek felhasználásához a szerző, illetve a projekt vezetőjének hozzájárulása szükséges.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Kiri Krisztina
projektvezető

Telefon: +36-30/149-3181

E-mail cím: kirik@knp.hu