Tevékenységek

A projekt keretében megvalósul az V. csatorna pannon szikes tómedret átvágó 5,9 kilométeres szakaszának áthelyezése a szükséges hatásvizsgálatok és a vízjogi engedélyes terv alapján.

A funkcióját vesztett csatorna szakaszok megszüntetésre kerülnek, megvalósul a környező terepszinttel azonos magasságban való betemetésük és tömörítésük az egységes eredeti szikes tómeder helyreállítása céljából. A természetvédelmi célkitűzések elérése érdekében kidolgozásra kerül a terület fenntartható élőhely-használati terve, mely szabályozza a természetvédelmi célú területhasználatot és egyik fontos eleme a legeltetési rend kidolgozása.

A mocsári, vagy nádas növényzettel borított szikes mederrészekben a nagy biomassza produkciójú növényzet eltávolítása, így a terület legeltethetővé tétele érdekében a projekt első felében előkezeléseket végzünk, kaszálás, szárzúzás révén. A természetvédelmi célú legeltetési szint szükséges növelése érdekében sor kerül az állattartáshoz kapcsolódó létesítmények (állattartó telep, gémeskutak) kialakítására, felújítására és a kezeléshez szükséges legelő állatállomány megvásárlására (300 szarvasmarha és 300 juh és 50 szamár) is. A hosszú távú természetvédelmi kezelések megvalósítása érdekében földvásárlást valósítunk meg összesen 380 ha kiterjedésben.
A szikes tó vízgyűjtő területén restaurációs tevékenységet végzünk természetközeli állapotú élőhelyek, elsősorban legeltetésre alkalmas gyepterületek kialakítása érdekében.

Az idegenhonos, invazív növények (elsősorban keskenylevelű ezüstfa, selyemkóró) visszaszorításával javítjuk a vízgyűjtő terület élőhelyeinek természetességét.
Az élőhely-fejlesztések hatásait folyamatosan monitorozzuk, és biztosítjuk a projekt célkitűzésének és eredményeinek széles körben való megismertetését.

A fotók, hang- és videofelvételek, illusztrációk jogtulajdonosai a szerzők.
A képek felhasználásához a szerző, illetve a projekt vezetőjének hozzájárulása szükséges.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Kiri Krisztina
projektvezető

Telefon: +36-30/149-3181

E-mail cím: kirik@knp.hu