2023. 01. 16. 10:56 | Események

Természetfotó pályázat

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetfotó pályázatot hirdetett a Böddi-szék természeti értékeit bemutató fotó vándorkiállítás és online fotótárlat elkészítése céljából, a „Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban” című, LIFE12 NAT/HU/001188 azonosítószámú projekt keretében. Társszervezők: a Dunatáj Természet- és Környezetvédelmi Közalapítvány és a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület.

A PÁLYÁZAT CÉLJA:

A kategóriánként meghatározott természeti értékek művészi megjelenítése. A pályázatra beküldött felvételekből, a zsűri válogatása alapján a Szervező online fotótárlatot rendez. Amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi, a kiválasztott fotóanyagokból vándor fotókiállítást indítunk. Az online fotótárlatot a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (www.knp.hu) és a Böddi LIFE projekt (www.boddi.hu) honlapján kerül közzétételre.

PÁLYÁZATON RÉSZTVEVŐK KÖRE:

A pályázat nyilvános. A pályázaton részt vehet minden 14. életévet betöltött természetes személy, amatőr fotós, aki a megadott részvételi feltételekkel készíti el pályázati anyagát.

NEVEZÉSI FELTÉTELEK:

Amatőr fotósok nevezhetnek bármilyen fényképezőgép típussal, telefonnal, digitálisan készített felvételekkel. Drónnal készített felvételekkel nem lehetséges pályázni.

A pályázaton minden versenyző kategóriánként maximum 3 képpel indulhat.

A pályázatra beérkezett képek készítésének időpontját a Szervező nem korlátozza. A pályázati felhívás megjelenésének időpontja előtt készült képekkel is lehet nevezni.

A pályázaton való részvétel ingyenes, nincs nevezési vagy regisztrációs díj.

 

A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatók (csak olyan képek nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt és az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat.

A kép feldolgozása során a korrekció a következő, kizárólag a teljes képterületet érintő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight)! Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák (pl.: fényérzékelőre tapadt por nyomai) eltávolítására. Engedélyezett a kép megvágása, és a kép orientációjának megváltoztatása, a felvételek monocrome átalakítása.

A bemutatásra, ill. díjazásra kiválogatott képek exif-állományát a zsűri ellenőrzi, és kérheti az eredeti „nyers” kép bemutatását. Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, az érintett képet kizárja a pályázatból!

A Szervező kiválasztott képeket az online fotótárlat és a tervek szerint vándor fotókiállítás megvalósítása érdekében térítés nélkül felhasználhatja.

 

NEVEZÉS:

Pályázni az eredeti képről készített kisméretű, JPEG (lehetőleg Adobe RGB) formátumú képekkel lehet, amelyeket e-mailben kell a megadott címre elküldeni. A beküldött kép alakja bármilyen lehet, hosszabbik oldala minimum 1000, maximum 1400 pixel, panoráma kép esetén 1800 pixel nagyságú legyen. A díjazott, ill. kiállításra válogatott munkákat a szervezők utólag nagy felbontásban (interpolálás nélkül min. 5 MP felbontás) is bekérik a versenyzőktől, melyeket 30 x 40 cm-es méretben kinyomtatnak, amennyiben a vándorkiállítás megszervezése lehetséges.

Nevezési határidő: 2023. január 31. 24:00 óra. Eddig az időpontig a nevezett fotóknak be kell érkezni!

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatok beérkezésének határidejét meghosszabbítsa.

 

A nevezett fotókhoz meg kell adni a következő adatokat:

- kép címe és fájlneve (fájlnév: jelige_sorszám.jpg)

- kategória

- Pályázó neve

- gyermek (14-18 év)/felnőtt (18 év felett) korosztály

- Pályázó e-mail címe

- jelige (nem azonos a szerző nevével!)

 

A zsűrizés anonimitása és a beérkezett képanyag korrekt kezelése érdekében a nevezett fotók fájlneve mindig a jeligével kezdődjön! A zsűri tagjai a nevezők személyes adataihoz a bírálat előtt nem férnek hozzá.

A pályázatra jelentkezni a fényképek, a fenti adatok és kiskorú pályázó esetén az életkornak megfelelő Adatkérő lap boddiLIFE.knpi@gmail.com e-mail címre történő elküldésével lehetséges.

A beküldött képek szerzői joga a pályázóé. Az anyagot a szervezők a legnagyobb gondossággal kezelik, de az esetleges sérülésekért, hiányosságokért felelősséget nem vállalnak. Minden szerző online hozzáférést kap a kiállítás fotóiból (díjazott és a kiállításra kiválogatott munkákból) készült anyaghoz. A Pályázó a kép beküldésével "kijelenti", hogy a fényképet ő készítette, és hozzájárul a kép nyilvános megjelentetéséhez a pályázatban rögzített célokra. A szerző tudomásul veszi és elfogadja a pályázat feltételeit.


KATEGÓRIÁK:

Minden megadott kategórián belül a zsűri külön értékelési sorrendet állít fel a gyermek és a felnőtt korosztályból érkezett fotók esetében.

1. A Böddi-szék tájképi értékei – A Böddi-szék jellegzetes táji arculatának, jellegzetes tájképi

elemeinek művészi megjelenítése

2. A Böddi-szék növény- és madárvilága – A Böddi-székre jellemző növényvilág, madárvilág

művészi megjelenítése.

3. Szikes víz, szikes talaj – A Böddi-szék szikes élőhelyeire különösen jellemző szikes vízi élőhelyek,

szikes talaj megjelenési formák művészi megjelenítése

4. Kirándulás, terepi élmények a Böddi-széken – Természet-tisztelő látogatások bemutatása a Böddi- széken

A zsűri felhívja a figyelmet arra, hogy a fészeknél történő fotózás súlyos természetfotós etikai vétség!


ÉRTÉKELÉS:

A pályázatra nevezett fényképeket szakmai zsűri értékeli.

Minden zsűritag sorrendet állít fel. A fotók a sorban elfoglalt helyük szerinti pontszámot kapják. A zsűritagok pontszámai összeadódnak, kategórianyertes a legkevesebb pontot kapott kép. A zsűrizés eredményéről a Pályázók a Böddi LIFE projekt honlapjáról – www.boddi.hu – értesülnek.

 

DÍJAZÁS:

Kategóriánként az első három helyezett oklevél, valamint a Szervező által felajánlott tárgyjutalomban részesül. A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre át nem válthatók. A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére, vagy a nyeremény eseményének helyszínére történő utazási költség stb.) a nyertes Pályázót terhelik. A pályázat nyereményeihez tartozó közterhek befizetése a Szervező kötelezettsége.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A PÁLYÁZATRÓL:

Kiri Krisztina +36 30 149 3181 vagy kirik@knp.hu

 

MELLÉKLETEK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Pályázati kiírás módosítása_Böddi-szék természetfotó pályázat

Pályázati kiírás_Böddi-szék természetfotó pályázat

Adatkezelési tájékoztató - KNPI

Adatkérő lap_személyes adatok pályázati kezeléséhez_14-16 év

Adatkérő lap_személyes adatok pályázati kezeléséhez_16-18 év

 

A fotók, hang- és videofelvételek, illusztrációk jogtulajdonosai a szerzők.
A képek felhasználásához a szerző, illetve a projekt vezetőjének hozzájárulása szükséges.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Kiri Krisztina
projektvezető

Telefon: +36-30/149-3181

E-mail cím: kirik@knp.hu